Onze interne communicatie is volop in ontwikkeling

Ruim de helft van de medewerkers heeft begin 2021 de enquête ingevuld over onze bedrijfsbrede interne communicatie via Plek, Collegiaal en de Bijpraat van de RvB. Medewerkers van team Communicatie hebben de resultaten van het onderzoek gebruikt voor hun plan voor doorontwikkeling van deze communicatiemiddelen en verbeteringen doorgevoerd.

Team Communicatie heeft deze enquête uitgezet om te peilen in hoeverre de middelen voor onze bedrijfsbrede interne communicatie voorzien in de behoefte van medewerkers aan verbinding, betrokkenheid en informatievoorziening en hoe het team de koers en de ambities uit de position paper (waar staan we en hoe gaan we ons laten zien) nog beter kan ondersteunen.

Jaimy Ramdin over Plek
Edith Kuiper over Collegiaal
Donna Smit over de bijpraat
“Het Communicatiekader geeft ons houvast om meer focus aan te kunnen brengen aan de inhoud, de inspanning en het resultaat van onze communicatie”

Communicatiekader

Het beeld van onze organisatie in de samenleving moet in lijn zijn met de Position paper, met wat we willen zijn en met onze taken. Dat valt en staat met onze manier van communiceren. Daarom schreef team Communicatie onlangs het Communicatiekader Zorginstituut 2021 e.v. Teammanager Maaike Lange: “Een van de doelen van het kader is dat medewerkers steeds beter weten waar het Zorginstituut voor staat en gaat en dat zij daar steeds beter naar handelen. Het Communicatiekader geeft ons houvast om meer focus aan te kunnen brengen aan de inhoud, de inspanning en het resultaat van onze communicatie. Met dit kader kunnen we als Communicatieteam steeds nadrukkelijker bijdragen aan onze organisatiedoelen.”

Op de foto van links naar rechts: Maaike Lange, Donna Smit, Rebecca Have, Edith Kuiper en Jaimy Ramdin van team Communicatie.


September 2021 | Tekst: Edith Kuiper | Fotografie: Mark Sassen