Collegiaal

Onze interne communicatie is volop in ontwikkeling

Ruim de helft van de medewerkers heeft begin 2021 de enquête ingevuld over onze bedrijfsbrede interne communicatie via Plek, Collegiaal en de Bijpraat van de RvB.

8 september 2021

Aan de slag met de position paper: doelstellingen doorleven, doen en delen

8 september 2021

Missie, ambities, kernwaarden, strategische thema’s, Position paper en meer: wat is wat?

8 september 2021