Een leesbaar handschrift

Omdat de overheid een leesbaar handschrift moet hebben

RAAD VAN BESTUUR


Wij geloven in de woorden van Nasrdin en Bas dat als je burgers echt wilt bereiken je moet weten wie ze zijn en ze niet moet benaderen als ontvangers die geïnformeerd moeten worden maar als medestanders die betrokken mee willen werken aan een beter Nederland en een betere wereld.

Wij werken aan een leesbaar handschrift, jullie ook?

BAS WELLING


“Iedereen wil gezond, gelukkig en veilig leven en als je daar oprechte verhalen over vertelt en oplossingen biedt, engageer je. Dan komt informatie echt binnen. En alleen engagement kan uiteindelijk leiden tot een andere manier van denken en handelen. Engageren is belangrijker dan informeren.”

NASRDIN DCHAR


“Gezondheid is voor iedereen belangrijk. Een universele menselijke behoefte. En precies daarom zou het doktershandschrift het meest leesbare handschrift moeten zijn, maar dat is het niet. Het is een goed voorbeeld van de taal die de overheid met de burger spreekt, de informatie op het velletje papier is cruciaal, maar het handschrift is onleesbaar.”

Colofon

ZINLezing@zinl.nl
www.zorginstituutnederland.nl

Organisatie/Redactie

Donna Smit
Marlon de Vos

Vormgeving

Rogier van der Haak