MEDEheid

Omdat de tijd waarin vadertje overheid ons toesprak voorbij is

RAAD VAN BESTUUR


De tijden zijn veranderd. De autoriteit van de overheid is niet meer vanzelfsprekend. Mensen willen niet meer dat er OVER ze beslist wordt. Ze willen MEE beslissen. Mensen informeren zich divers en willen betrokken worden. Burgers gaan zelf op zoek naar informatie over goede gezondheid. We moeten burgers betrekken door het vertellen van oprechte verhalen en duidelijke informatie bieden over het werk dat wij doen.

BAS WELLING


“Ik denk dat iedereen het me eens zal zijn dat het gezag van democratische instituties behoorlijk is afgebrokkeld. Dat werd vooral goed duidelijk toen er een nieuw medium op kwam dat massacommunicatie vrijwel gratis maakte: het internet. Overheidsinstellingen, kregen plotseling concurrentie van 17 miljoen andere zenders, namelijk elke Nederlander met een internetverbinding.”

BAS WELLING


“Op het moment dat grote bedrijven en organisaties op integere wijze uit de anonimiteit treden en hun gezicht laten zien heeft dit vaak direct positieve impact.”